฿600
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
ISBN : 9786163983312
Language : Thai
Number of Pages : 326
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการจัดการในฟาร์มสุกร ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานการจัดการที่จำเป็นต้องรู้  ที่ผู้เขียนรวบรวมประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจได้ง่าย พร้อมภาพประกอบเพื่อเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพันธุ์สุกรและพฤติกรรม การจัดการระบบสืบพันธุ์  การบริหารยาและหลักการใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์ม การจัดที่พ่อแม่สืบพันธุ์ การจัดการสุกรสาวทดแทน  การจัดการลูกสุกรและสุกรขุน นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมการจัดการด้านอาหาร  สารพิษต่างๆ และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกร  เหมาะมากสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์  สัตวบาล  นักวิชาการด้านสุกร นำไปอ่านเพิ่มเติมความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products