฿1300
ผู้แต่ง : ผศ. อัศวิณีย์ หวานจริง
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 295
ขนาดไฟล์ : 194.82 mb
ISBN : 9789756729383
ประเภทหนังสือ : book
แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดำเนินรอยตามคำสอนทางศาสนาเกิดเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มชน สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ แห่งวัดมณีจันทร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products