฿550
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ISBN : 9786163980731
Language : Thai
Number of Pages : 478
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์ แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่การรักษาด้วยยามีบทบาทสำคัญในการป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้พัฒนาไปเร็ว หนังสือยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์เล่มนี้ เขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจบทบาทการทำงานของยาเหล่านี้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างข้อ ชีวโมเลกุลในโรคข้อเสื่อม โพลีซัลเฟตไกลโคซามิโมไกลแคนเพนโตซานโพลีซัลเฟต กลูโคซามีน คอนตรอยตินซัลเฟต เททระไซคลินไดอะเซอรีน ไฮยาลูโรแนน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ โอเมกา-3 สมุนไพรพลาสมาอุดมเกล็ดเลือด และยังได้กล่าวถึงยาที่ควรหลีกเลี่ยงในโรคข้อเสื่อม สุกร หมู

Write a review

Please login or register to review
Related Products