฿350
ผู้แต่ง : รศ.ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : Thai
จำนวนหน้า : 284
ขนาดไฟล์ : 7.01 mb
ISBN : 9786163983305
ประเภทหนังสือ : book
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด  ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด  จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่า  การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม  ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว

Write a review

Please login or register to review
Related Products