฿499
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : ธัมม์ ศิริพรมรินทร์
ISBN : 9786162137082
Language : thai
Number of Pages : 50
File Size : 26.32 MB
ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind เล่มนี้ คือเรื่องราวความประทับใจที่แฝงไปด้วยพระอารมณ์ขัน ความอ่อนโยน รวมไปถึงความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อพสกนิกรของพระองค์ให้ได้อยู่บนแผ่นดินทองแห่งนี้อย่างผาสุกร่มเย็น พ่อของแผ่นดินหรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products