SAVE 30%

฿245 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2019
Publisher : Pradthana Jaipong
Author : ผศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ISBN : 978-616-485-629-5
Language : thai
Number of Pages : 280
File Size : 5.10 MB
หนังสือเล่มนี้นำเสนอในพื้นฐานแนวคิดของคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี ระเบียบ วิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี โดยเน้นการเรียนรู้จากการศึกษาตัวอย่างการพิสูจน์ในข้อความจริงหรือทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่ผู้อ่านเคยพบเห็นหรือเคยใช้ในการคำนวณ การใช้สูตรมาแล้วในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐานหรือระดับมัธยมศึกษา แต่อาจยังไม่เคยทราบถึงที่มาหรือพิจารณาถึงการเขียนพิสูยน์นั้นๆมาก่อน

Write a review

Please login or register to review
Related Products