฿195
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9789743898327
Language : thai
Number of Pages : 535
File Size : 26.03 MB
เมื่อจักรินทร์ เจ้าของสำนักงานนักสืบเล็กๆ บทถนนเจริญกรุงได้รับการติดต่อจากพี่ชายซึ่งถูกจับในข้อหากบฎ ในปี 2490 เขาไม่รู้เลยว่า การติดต่อของพี่ชายผ่านสมุดบันทึกเก่าแก่ของตระกูลในรูปสมุดข่อย ที่มีอายุยาวนานกว่า 165 ปี จะนำพาเขาไปพบกับเรื่องราวความแค้น และการวางแผนเพื่อทำลายตระกูลเขาที่ย้อนไปไกลถึงต้นรัตนโกสินทร์ ในขณะที่จักรินทร์เดินตามรอยอดีตที่บรรพบุรุษของเขาทิ้งไว้ ความแค้นที่ฝังลึกจากผู้ที่ต้องการให้สายตระกูลของเขาสูญหายไปจากแผ่นดิน ก็กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เพื่อปลิดลมหายใจเขาเช่นกัน!

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products