฿99
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 978-616-213-725-9
Language : thai
Number of Pages : 42
File Size : 27.71 MB
นิทานคณิต Kids สนุก 3 เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 10-12 ปีนิทานคณิต Kids สนุก จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็ก ๆ ที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ทำความคุ้นเคยกับการบวกลบเลขสี่หลัก การคูณ การอ่านเลขที่มีจำนวนมาก กราฟ ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน รูปทรงและทศนิยม โดยมีโจทย์ปัญหาเพื่อฝึกทักษะการคิด ผ่านเรื่องเล่าแสนสนุกสอดแทรกความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไว้อย่างแยบยล และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างดีเยี่ยม

Write a review

Please login or register to review
Related Products