฿95
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9789743897740
Language : thai
Number of Pages : 198
File Size : 21.07 MB
รวบรวมพื้นฐานการฝึกกีฬาประเภทแบดมินตัน และกติกาต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นแบดมินตัน และบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน มีภาพประกอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาประเภทนี้สารบัญบทที่ 1 ประวัติกีฬาแบดมินตันบทที่ 2 มารยาทในการแข่งขันบทที่ 3 อุปกรณ์กีฬาแบดมินตันบทที่ 4 การแข่งขันแบดมินตันบทที่ 5 กติกาแบดมินตัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products