฿199
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162137280
Language : thai
Number of Pages : 137
File Size : 41.66 MB
"นิทานก่อนนอน สอนเชาวน์ปัญญา คิดวิเคราะห์" เล่มนี้ ส่งเสริมและสอดแทรกความรู้ในมิติต่าง ๆ เข้ากันอย่างลงตัว ช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับความรู้รอบด้าน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมตัวสอบ อย่างเห็นผล นอนหลับฝันดี คิดเก่ง วิเคราะห์เลิศ สนุกกับนิทานเสริมสร้างทักษะเชาวน์ปัญญาเล่มใหม่ ผ่านนิทานแสนสนุก 8 เรื่อง พร้อมคำถามทดสอบความจำ สอนวิเคราะห์หาเหตุผล ช่วยให้เด็ก ๆ ฉลาด รู้เท่าทันและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสารบัญ- เพื่อนรักผักผลไม้- กระจกวิเศษ- ผีน้อยใส่เสื้อลายผีเสื้อ- ขอเป็นหัวมันของพระราชา- เมื่อดอกไม้บาน- เด็กดีเลี้ยงแกะ- ลิงแสนซนกับมายากลบนธารน้ำแข็ง- เพื่อรัก เต่าและปลาดุกคำนิยมคุณแม่ฝึกลองตั้งปัญหาชวนลูกมาขบคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังไปอีกด้วย ถือเป็นการเล่านิทานสนุกสนาน สร้างบรรยากาศดี ๆ ก่อนเข้านอนและส่งเสริมพัฒนาการ ทำให้ลูกรักฝันดีและสมองดีไปพร้อม ๆ กัน -- อาจารย์แพทย์หญิง ชิดชนก เธียรผาติ --ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ระบบประสาท

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products