฿95
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162136115
Language : thai
Number of Pages : 175
File Size : 72.14 MB
เทเบิลเทนนิส (ฉบับปรับปรุงใหม่)รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรวบรวมพื้นฐานการฝึกกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส และกติกาต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเทเบิลเทนนิส และบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน มีภาพประกอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาประเภทนี้สารบัญบทที่ 1 ประวัติของกีฬาเทเบลเทนนิสบทที่ 2 อุปกรณ์สำหรับการเล่นบทที่ 3 วิธีการจับไม้บทที่ 4 สิ่งที่ผู้เล่นควรทราบบทที่ 5 เทคนิคการตบและการตัดลูกบทที่ 6 กติกาการแข่งขัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products