฿145
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9789743899317
Language : thai
Number of Pages : 186
File Size : 67.71 MB
นำเสนอเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติ ทั้งการบำเพ็ญเพียร ความพยายามในแต่ละชาติ ซึ่งจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีต่ออนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเจริญรอยตาม โดยเฉพาะช่วยให้เยาวชนไทยได้พัฒนาตนเองทั้งทางคุณธรรมและทางสติปัญญา ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นการ์ตูนอ่านสนุก เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง พร้อมภาพประกอบสี่สีชัดเจนตลอดทั้งเล่ม ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักในการอ่านให้กับเด็กๆ ไปพร้อมๆ กันสารบัญ- ผจญภัยในอินเดีย...กับพี่หนุมานสู่ดินแดนพระพุทธเจ้า รอบ ๒- เอกนิบาต อาสิงสวรรคที่ ๖- ชาติที่ ๕๑ มหาสีลวชาดก : พระราชาผู้เมตตา- ชาติที่ ๕๒ จุฬชนกชาดก : เจ้าชายเพียรว่ายน้ำในมหาสมุทร- ชาติที่ ๕๓ ปุณณปาติกชาดก : แผนของนักเลงสุรา- ชาติที่ ๕๔ กิงผลชาดก : กับดักแห่งธรรมชาติ- ชาติที่ ๕๕ ปัญจาวุธชาดก : เจ้าชายสู้ยักษ์ขนเหนียวคำนิยมการอ่านเรื่องราวในอดีตชาติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือการค้นหาแนวทางสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตให้ดีงามและประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นเอง--ว. วชิรเมธี--

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products