฿195
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162130632
Language : thai
Number of Pages : 430
File Size : 57.10 MB
สรุปเนื้อหาสำคัญในบทเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา โดยอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีแนวข้อสอบสำหรับเตรียมความพร้อม เพื่อให้น้องๆ มีความมั่นใจในการเรียนและการสอบมากยิ่งขึ้นสารบัญ- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- สุขศึกษาและพลศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products