฿185
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162135521
Language : thai
Number of Pages : 202
File Size : 30.77 MB
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้มข้น เข้าใจง่าย แบบสนามจริง สอบเข้า ป.1 สาธิตฯ คาทอลิก ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประสบการณ์ชีวิต จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเชาวน์ปัญญา เรียนรู้ง่ายผ่านบทเฉลย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบสารบัญ- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 1- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 2- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 3- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 4- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 5

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products