฿75
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9743896805
Language : thai
Number of Pages : 146
File Size : 28.87 MB
การยิงปืนได้รับความนิยมมานานแล้วตั้งแต่ในอดีต แต่การยิงปืนในอดีตยังไม่ได้เป็นเกมกีฬา เป็นเพียงการใช้ปืนเพื่อการล่าสัตว์และมีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเมื่อเวลาเปลี่ยนและสังคมเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์จึงเริ่มพัฒนาตัวเอง เริ่มมีการสื่อสารกับกลุ่มคนมากขึ้น มิใช่แคบอยู่แค่ในสังคมของตน ทำให้มนุษย์ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ทุก ๆ อย่างได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้น การยิงปืนจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products