฿100
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9748908593
Language : thai
Number of Pages : 180
File Size : 37.21 MB
หนังสือ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ เล่ม 2 ที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้ รวบรวมพิมพ์จากข้อเขียนในคอลัมน์ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันต่อวัน จันทร์ถึงศุกร์ โดยรวบรวมต่อจากที่เคยพิมพ์ไว้ในเล่ม 1ในหน้าต้นๆ ของหนังสือเล่มนี้อาจมีข้อเขียนไม่ต่อเนื่องคือ ข้ามวันไปมาอยู่บ้างนั้นก็เป็นเพราะ เป็นข้อเขียนที่หลุดตกจากการรวบรวมพิมพ์ในเล่มที่ 1 เป็นบางตอน จึงได้นำมารวบรวมไว้คอลัมน์ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ เป็นการนำสำนวนพูดของอเมริกันชนมาแนะนำให้แฟนๆได้รู้จักกัน เสียงที่ให้ก็ดี การใช้ก็ดีเป็นไปในแบบอเมริกัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products