฿159
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162136290
Language : thai
Number of Pages : 190
File Size : 58.16 MB
นำเสนอในรูปแบบโจทย์ข้อสอบ O-NET ป.6 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา มากกว่า 600 ข้อ พร้อมอธิบายคำตอบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ป.6 สนามจริง และสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สารบัญ- คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- ภาษาไทย- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- สุขศึกษาและพลศึกษา- การงานอาชีพและเทคโนโลยี- ศิลปะ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products