฿119
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162132131
Language : thai
Number of Pages : 74
File Size : 68.92 MB
หนังสือชุด "ประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน" คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของของชาติเเละเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศเเละอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม นี่จึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกที่เด็กๆ จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้สารบัญ- เปิดฟ้าอาเซียน- เเผนที่ สิงคโปร์- หนีห่าว สิงคโปร์- เปิดประตู...สู่ ประเทศสิงคโปร์- ลิ้นชัก ประวัติศาสตร์สิงคโปร์- รั้วรอบขอบชิด ภูมิประเทศน่ารู้ ของสิงคโปร์- สวนหลังบ้าน- สายน้ำ ขุนเขา- ลม ฟ้า อากาศ- เจ้าของบ้านฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products