฿270
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
ISBN : 9786160820306
Language : thai
Number of Pages : 318
File Size : 6.53 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
"คู่มือสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. โดยในปี 2557 นี้ จะเป็นปีแรกที่ ก.พ. มีการสอบภาษาอังกฤษ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงช่วยติวเข้มภาษาอังกฤษให้อย่างเข้มข้น รายละเอียดภายในเล่มจะเป็น 2 ภาค คือ "ภาคที่ 1 ไวยากรณ์ (Grammar)" จะแบ่งเป็น Part of Speech, Tense, Sentence และลายแทง Grammar ส่วน "ภาคที่ 2 (Reading Comprehension)" จะเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจ ได้แก่ การอ่านบทความ การอ่านข่าว และคำศัพท์ที่ควรรู้ โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
ภาคที่ 1 ไวยากรณ์ (Grammar)
Part 1 Part of speech
Part 2 Tense
Part 3 Sentence
Part 4 ลายแทง Grammar

ภาคที่ 2 Reading Comprehension
Part 1 Reading Comprehension
Part 2 Vocabulary
Part 3 Reading from The news

- เฉลยแบบฝึกหัด

คำนิยม
คนไทยไม่น้อยเลยที่มีความรู้สึกไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยรู้สึกว่ามีความยากแก่การทำความเข้าใจ แต่จากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมเห็นว่า ดร. ชูเกียรติ ได้พยายามที่จะเรียบเรียงให้อ่านและเข้าใจง่าย โดยยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว จึงน่าจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ไม่ยาก
ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)

Write a review

Please login or register to review
Related Products