SAVE 10%

฿176 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ประภาส ชลศรานนท์
ISBN : 9786160447282
Language : thai
Number of Pages : 274
File Size : 3.88 MB
ปริศนาห้าร้อย รวมบทความอ่านสนุก กะเทาะความช่างสงสัยต่อสิ่งรอบตัว เช่น ตัวเลข ภาษา รูปทรงต่างๆ เชื้อโรค ฯลฯ โดยความช่างสงสัยของประภาส ชลศรานนท์จะพาผู้อ่านผจญภัยลงในก้นบึ้งของความคิด จินตนาการ สมกับคำของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"

Write a review

Please login or register to review