SAVE 10%

฿158 ฿175
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : Linda Liukas / ผู้แปล : อนุชา งามยิ่งมาก
ISBN : 9786160448333
Language : thai
Number of Pages : 98
File Size : 17.85 MB
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา เป็นเพื่อนคู่คิดทรงภูมิปัญญา หรือเป็นจักรกลที่จะเข้ามาแทรกแซงอาชีพต่าง ๆ ของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้เป็นการปูพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มต้นด้วยการไปโรงเรียนวันแรกของเจ้าหุ่นยนต์เพื่อนรักของจูเลีย อะไรจะเกิดขึ้นหากเพื่อนใหม่คนนี้แตกต่างกับเรามากเหลือเกิน เมื่ออ่านเรื่องราวการไปโรงเรียนวันแรกของเจ้าหุ่นยนต์เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์แล้ว ส่วนท้ายของหนังสือยังมือ 28 กิจกรรมสนุกเพื่อเรียนรู้วิธีการที่มนุษย์จะสอนปัญญาประดิษฐ์ให้มีความนึกคิดไปจนถึงการออกแบบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products