SAVE 20%

฿172 ฿215
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ประภัสสร เสวิกุล
ISBN : 9786160406029
Language : thai
Number of Pages : 336
File Size : 18.64 MB
หนุ่ย เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในตระกูลผู้ดี แต่กลับมีชีวิตราวดอกไม้ที่แปลกปลอมเข้ามาในสวนอันเลอเลิศ จากเล็กจนโต หนุ่ยได้มองเห็นแง่มุมหลากหลายของผู้คนในรั้วบ้าน "ราชฤทธิ์" ทั้งสุข ทุกข์ ความเอื้ออารี และการแก่งแย่งช่วงชิง จวบจนวันหนึ่ง เมื่อสิ้นร่มเงาอย่างคุณย่า หนุ่ยจึงได้พบความจริงที่ปิดซ่อนมานาน ความจริงที่นำเขาไปสู่ชีวิตใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนสวนแห่งใหม่ ที่เหมือนจะยินดีต้อนรับดอกไม้อย่างเขามากกว่า

Write a review

Please login or register to review