SAVE 20%

฿100 ฿125
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : คณา คชา
ISBN : 9786160407866
Language : thai
Number of Pages : 176
File Size : 60.42 MB
เรื่องราวในเมืองระเบียนที่มีแต่ตึกทรงสี่เหลี่ยม ไม่มีความร่มรื่นของต้นไม้ แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ เมืองนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้อ่านจะต้องอมยิ้มอย่างมีความสุข กับการโคจรมาประสมกันอย่างกลมกลืน ระหว่างกระทะ หม้อเหล็ก ต้นไม้ และผู้คนบนโลกใบนี้

Write a review

Please login or register to review
Related Products