SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ISBN : 9786160803101
Language : thai
Number of Pages : 497
File Size : 17.20 MB
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์
ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" ครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลภาวะ และในภาคผนวกได้บรรจุเนื้อหาของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ VVTI ไว้อีกด้วย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์
บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์
บทที่ 4 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 6 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 7 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
บทที่ 8 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 9 ระบบไอเสีย
บทที่ 10 ระบบควบคุมมลภาวะและการกำจัดไอเสียของรถยนต์
บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Write a review

Please login or register to review
Related Products