SAVE 30%

฿130 ฿185
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ชัด อินทะสี
ISBN : 9786160802005
Language : thai
Number of Pages : 437
File Size : 31.81 MB
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ผู้เขียน ชัด อินทะสี

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ว่าจะเป็นวงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย มีบทสรุปและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท เหมาะสำหรับครูอาจารย์จะสามารถเลือกใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ
บทที่ 1 วงจรแหล็กพื้นฐาน
บทที่ 2 ค่าความต้านททาน ค่าความเหนี่ยวนำ และค่าบรรจุไฟฟ้า
บทที่ 3 กฎของโอห์มและการต่อเซลล์ไฟฟ้า
บทที่ 4 การต่ออโหลดทางไฟฟ้าและการแปลงเดตต้า-สตาร์, สตาร์-เดลต้า
บทที่ 5 การคำนวณและการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า
บทที่ 6 วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส แหล่งจ่ายแรงดัน และแหล่งจ่ายกระแส
บทที่ 7 กฎของเคิร์ฮอฟฟ์
บทที่ 8 วิธีกระแสวงรอบแมกซ์เวลล์
บทที่ 9 วิโนดโวลเตจ
บทที่ 10 วิธีการสมมติทิศทางของกระแส
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products