SAVE 40%

฿72.25 ฿120
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สมชาติ กิจยรรยง
ISBN : 9742120714
Language : thai
Number of Pages : 160
File Size : 1.91 MB
สร้างทีมขายให้เป็น 1

ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง

เขียนสำหรับนักขายที่มีแววว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้นำทีมขาย และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเขียนโดยอดีตนักขายมืออาชีพระดับหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานขายอย่างแท้จริง สำนวนภาษาคมชัด แยบยล และเข้าใจง่าย แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่านในทุกแง่ทุกมุมสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บริหารงานขายทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาทีมงานและสร้างทีมขายให้เข้มแข็ง เหมาะสำหรับนักขายและผู้บริหารงานขายทุกๆวงการที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญคือการเสาะแสวงหา การคัดเลือกพลังทีมขาย การสร้างทีมขาย การฝึกฝนพัฒนาทีมขาย การกระตุ้นปลุกเร้าให้ทีมขายทำงาน และการปกครองดูแลทีมขายของตนเพื่อให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายและเป็นแหล่งรวมของนักขายมืออาชีพเมื่อคุณได้สร้างพลังทีมเสือให้สำเร็จในที่สุด

สารบัญ

เมื่อก้าวสู่ผู้บริหารงานขาย

ความสำเร็จของนักขายกับผู้บริหารงานขาย

นำทีมขายอย่างไรให้เข้มแข็ง

บทบาทต่างๆของผู้บริหารงานขาย

การชักชวนคนทั่วไปให้มาสนใจงานขาย

จะจูงใจคนทั่วไปอย่างไรให้สนใจในงานขาย

การแสวงหาและคัดเลือกทีมขาย

การคัดเลือกนักขาย

การฝึกฝนอบรมนักขาย

การสร้างยอดนักขาย

การสร้างทีมและพัฒนาทีมขาย

เทคนิคการจูงใจในรูปแบบต่างๆ

ทำให้นักขายรู้สึกท้าทายและตื่นตัว

ผูกใจนักขายไว้กับหน่วย(ทีม)งาน

ทำให้นักขายเป็นสุขสนุกกับการทำงาน

ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สมชาติ กิจยรรยง

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2521 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เอกสารนิเทศสำนักงาน สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จาก Intercultural Open University แห่งประเทศเนเธอแลนด์

ประสบการณ์
- พนักงานขาย ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526-2532
- ตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท A.I.A พ.ศ. 2525-2526
- ซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการทีมขาย บริษัท รีเจนท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พ.ศ. 2526-2532
- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทโปรเฟสชั่นแนลแมนเนจเมนท์ จำกัด พ.ศ.2533
- ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ไอ.ดี.เอ็ม จำกัด พ.ศ. 2534
- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดเพื่อการผลิต บริษัท ยูคีพี อินเตอร์เทรด จำกัด พ.ศ. 2534

ผลงานในด้านการบริหารงานขาย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการหน่วย พ.ศ.2528
- ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการทีมขาย พ.ศ. 2531-2532
- ชนะเลิศการแข่งขันการขาย ได้รับรางวัลให้เดินทางไปต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
- กรรมการผู้จัดการ ไอบีซี กรุ๊ป และบริษัทในเครือ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทางธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง
- วิทยากรผู้บรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products