SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : ชัปนะ ปิ่นเงิน และ พัชราภรณ์ นักเทศน์
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 17
File Size : 2.09 MB
คุรุธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนมีเนื้อหาให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ และศีลวิสุทธิเพื่อเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ สำรวมใจ มีสติให้รู้ผิดชอบชั่วดี ธรรมของผู้ปกครอง คำสอนหญิง คำพูดเจรจา และให้หมั่นรีกษาศีล เจริญภาวนา เนื้อหาและสำนวนคำสอนตามแบบล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products