SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : ชัปนะ ปิ่นเงิน และ พัชราภรณ์ นักเทศน์
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 34
File Size : 2.80 MB
ชราสูตรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาแสดงถึงความชราที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาแสดงแก่พระมหากัสสปะและภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์เมื่ออายุได้ ๘๐ ปี มีผิวพรรณวรรณะไม่ผ่องใสงดงามไม่บริสุทธิ์เหมือนครั้งยังเป็นหนุ่มเกิดขึ้นเนื่องด้วยความชรา คือมีการเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นปกติ ควรพิจารณาอุสภกัมมัฏฐานคือพิจารณาซากศพให้เห็นแจ้งว่าทุกชีวิตไม่อาจหลีกพ้นจากความตายไปได้ ชรามรณธรรมเป็นปกติไม่อาจที่จะหนีพ้น ดังเช่น มีชายผู้หนึ่งไฟไหม้เรือหนีออกไป ก็พบกับช้าง เสือโคร่ง ชายพกดาบ กระโดดลงบ่อน้ำก็พบงู จึงคว้ากอหญ้าไม่ให้ตนตกลงบ่อน้ำ ขณะนั้น มีหนู ๒ ตัวมากัดกอหญ้าจึงตกลงในบ่อน้ำถูกงูพิษฉกตาย เปรียบเสมือนความชรา และความตายที่ไม่อาจหนีพ้นไปได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products