SAVE 30%

฿210 ฿300
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 91
File Size : 9.61 MB
ธรรมพยากรณ์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในการเสี่ยงทายทำนายโชคชะตาที่มีลักษณะของคัมภีร์เป็นคัมภีร์ใบลานขนาดเล็ก เรียกว่า ลานก้อม จำนวน ๖๐ ใบลาน ด้านหน้า เป็นเลขที่หน้า ด้านหลังเป็นคำทำนาย ที่มีลักษณะคำประพันธ์แบบโคลงล้านนา เริ่มจากใบที่ ๑ เป็นโคลงอุสสาบารส ที่เป็นเรื่องของการพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักคือท้าวบารสกับนางอุสสา สุดท้ายจึงได้สมรักในที่สุด มีคำทำนายว่าจะต้นร้ายปลายดี (ร้ายก่อน ดีลุน)

Write a review

Please login or register to review
Related Products