SAVE 30%

฿210 ฿300
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 21
File Size : 0.94 MB
คติทางพระพุทธศาสนาเมื่อฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปรากฏเรื่องพระญาปลาช่อนหรือมัจฉาราชจริยา ฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ครั้งที่พระโพธิสัตว์ทรงพระชาติเป็นพญาปลา บำเพ็ญสัจจบารมี ทรงตั้งสัจอธิฏฐานว่าพระองค์ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ใด ด้วยคำสัจอันนี้จึงขอให้ฝนตกเพื่อช่วยญาติปลาทั้งหลายให้พ้นภัยจากนกต่าง ๆ ที่ลงมาจับกินดังความในพระญาปลาช่อนหรือมัจฉราชจริยา ความตอนท้ายเรื่องแสดงถึงการจัดการเกี่ยวกับพิธิการขอฝนและคาถาพระญาปลาช่อน

Write a review

Please login or register to review
Related Products