SAVE 30%

฿245 ฿350
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 27
File Size : 2.56 MB
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นภาษาบาลีทั้ง ๗ คัมภีร์ คือ สังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก มหาปัฏฐาน ตอนท้ายเป็นภาษาไทยวนกล่าวถึงคุณอานิสงส์แห่งพระอภิธรรม ทวัตติงสาการ อวัยวะทั้ง ๓๒ โกฐาสว่าด้วยอาการ ๓๒ ในร่างกายนี้มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร และมันสมอง สุดท้ายกำหนดการสวดพระอภิธรรมตามวันที่ตาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products