SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 22
File Size : 1.47 MB
กาเผือกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัป คือ กกุสันทะ โกนาคมนะ กัสสปะ โคตมะ และเมตเตยยะ ในอดีตเป็นลูกกาเผือก ตกไข่ ๕ ฟอง แต่ละฟองหล่นตกลงแม่น้ำไหลไปในทิศต่าง ๆ กลายเป็นฤษีทั้ง ๕ องค์ สุดท้ายฤษีทั้ง ๕ ก็สร้างประทีปตีนกาเพื่อบูชาคุณแห่งแม่ตน สุดท้ายจึงเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อานิสงส์นี้มีคุณมากดั่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาในตอนท้ายเรื่องว่าจะสัมฤทธิ์ อยู่ดีเป็นสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products