SAVE 20%

฿180 ฿225
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : janice VanCleave
ISBN : 9786160414550
Language : thai
Number of Pages : 222
File Size : 21.49 MB
คู่มือแนะนำการสอนให้เด็กเล็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปด้วย ซึ่งหลายคนคิดว่าการจูงใจให้เด็กเล็กสนใจวิทยาศาสตร์นั้นยาก แต่ความจริงวิทยาศาสตร์สิ่งเรื่องใกล้ตัวที่เด็กเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันและเรียนรู้อยู่บ่อยๆรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทั้งสนุก ทำได้ง่าย และยอดเยี่ยมสำหรับเด็กเล็กมากกว่า 50 เรื่อง แบ่งเป็น 4 บทใหญ่คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ,ธรรมชาติ,แมลง,ร่างกายของเรา

Write a review

Please login or register to review
Related Products