SAVE 30%

฿206 ฿295
Type : Ebook
Publisher : สังคีต จันทนะโพธิ
Author : สังคีต จันทนะโพธิ
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 95
File Size : 1.18 MB
"คนภูเขา" การเขียนเชิงสาระนิยายที่คลุกเคล้าด้วยเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองกลุ่มชาติพันธ์ุ หนังสือได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ข้อห้าม และข้อปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาของกลุ่มชาติพันธุ์อีก้อและเย้าที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ด้วยความรักระหว่างกันและกันของหนุ่มสาวได้ทลายกำแพงขวางกันระหว่างชาติพันธุ์นั้นลงได้ หนังสือเล่มนี้ เกิดจากจิตนาการผสมผสานกับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อีก้อและเย้ามาอย่างยาวนานของผู้เขียน "คุณตาสังคีต จันทนะโพธิ" เนื้อหาจึงมีความกลมกลืนสอดรับกับความเป็นจริงของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น "คนภูเขา" เล่มนี้ ยังได้ถูกนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง "คนภูเขา" เล่มนี้ ยังได้ถูนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง "คนภูเขา" เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งกำกับการแสดงโดย คุณาวุฒิ (วิจิตร คุณาวุฒิ) นำแสดงโดย มนตรี เจนอักษร และ วลัยกร เนาวรัตน์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้น จนคว้า 2 รางวัลตุ๊กตาทอง และ 1 รางวัลสิงโตทอง จากการะประกวดภาพยนตร์นานชาติแห่งเอเชีย อยากให้ผู้อ่านได้จินตนาการร่วมกันกับเจตจำนงของผู้เขียนเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะถือเป็นงานเขียนคุณภาพอีกเล่มหนึ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ดีของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของคนที่หลากหลาย ซึ่งยังต้องการความรัก และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

Write a review

Please login or register to review
Related Products