SAVE 40%

฿72.25 ฿120
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์
ISBN : 9745348538
Language : thai
Number of Pages : 94
File Size : 2.70 MB
5 ส ที่มองไม่เห็น
การทำ 5 ส ที่ลึกลงไปถึงเรื่องประสิทธิภาพของงาน ในลักษณะของการเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาง่ายๆ สอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน...
ผู้เขียน สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์

จากกิจกรรม 5 ส ที่ช่วยให้สำนักงานและโรงงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาหลายปีนั้นหนังสือเล่มนี้จะขยายแนวความคิดของ 5 ส ที่มองไม่เห็น ซึ่งหมายถึงการทำ 5 ส ที่ลึกลงไปถึงเรื่องประสิทธิภาพของงานในลักษณะของการเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาง่ายๆ สอดแทรกด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกระดับ

สารบัญ

1 มาทบทวน 5 ส กันหน่อยนะ

2 อะไรล่ะคือ 5 ส ที่มองไม่เห็น

3 มาแยกแยะ 5 ส ในแต่ละประเด็น

4 เราไม่เห็น 5 ส จริงหรือไม่

5 เมื่อไม่เห็นก็ต้องทำให้มันเห็น

6 มีประเด็นงานอะไรทำได้บ้าง

7 วางแผนงานมั่นใจไว้ทุกทาง

8 ยกตัวอย่างเครื่องมือ เชื่อถือได้

9 วงล้องานหมุนถูกทางไปข้างหน้า

10 แล้วต้องอย่าลืมผลลัพธ์จับมั่นไว้

11 6 ขั้นตอนต้องเน้นเป็นหัวใจ

12 งานอะไรหลายอย่างยังพรางตา

13 ปัญหามีมากมายหลายระดับ

14 รู้จักกับความสูญเสียที่ซ่อนเร้น

15 ทำ 5 ส ควบคุมให้ชัดเจน

16 บทสุดท้ายเรามุ่งเน้นพัฒนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products