SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน (คณา คชา)
ISBN : 9786160426980
Language : thai
Number of Pages : 54
File Size : 14.47 MB
คู่มือการปลูกกุหลาบที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น3 ส่วน คือ
1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกุหลาบ ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กุหลาบ
2. ลองทำดู เรียนรู้วิธีปลูกกุหลาบ เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่ขั้นตอนการปลูกยกแปลง ขั้นตอนการปลูกในกระถาง วิธีดูแล ป้องกันโรคและศัตรู การตอนกิ่ง ปฏิทินการปลูก วิธีทำยำกลีบกุหลาบ กุหลาบจามุน วุ้นกุหลาบ และเทียนหอมกลิ่นกุหลาบ
3. เกร็ดความรู้เสริม เช่น คุณค่าทางโภชนาการ กลเม็ดการเก็บให้สด

Write a review

Please login or register to review
Related Products