SAVE 47%

฿179 ฿340
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : กองบรรณาธิการข่าวสด
ISBN : 978-974-02-1276-8
Language : thai
Number of Pages : 274
File Size : 84.29 MB
ไหว้พระประธาน มงคล 76 จังหวัด
รวบรวมประวัติ ตำนานพระประธานวัดสำคัญ 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมข้อมูลเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร
ผู้เขียน กองบรรณาธิการข่าวสด
ไม่มี DVD, CD

รวบรวมพระประธานและพระพุทธรูปสำคัญ อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวกัน สำหรับใช้เป็นคู่มือให้ผู้ที่เดินทางไปในจังหวัดต่างๆ ได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและครอบครัว ในเล่มได้ให้ทั้งประวัติที่มา ความสำคัญ ของพระประธานและพระพุทธรูปสำคัญแต่ละองค์ พร้อมเกร็ดประวัติหรือความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่น รวมไปจนถึงวิธีการที่ชาวบ้านหรือชุมชนรอบวัดแสดงออกถึงความเคารพต่อพระประธานหรือพระพุทธรูปองค์นั้นๆ ด้วย

สารบัญ

- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง - ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้

Write a review

Please login or register to review
Related Products