SAVE 38%

฿93.5 ฿150
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ปภาสร แก้วกอบสิน
ISBN : 9786160804399
Language : thai
Number of Pages : 150
File Size : 45.53 MB
มรดกชิลชิล จัดการได้ไม่ต้องรอรวย
บริหาร-วางแผน-จัดการมรดกได้อย่างมั่นใจ สไตล์ชิลชิล .. บริหารเงินแบบไหนแล้วมั่งคั่ง .. พินัยกรรมง่ายนิดเดียว .. กรณีศึกษาเกี่ยวกับมรดก ..
ผู้เขียน ปภาสร แก้วกอบสิน

เครื่องมือช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินให้ก้าวสู่อิสรภาพทางการเงิน รวมทั้งยังช่วยเตรียมการเพื่อจัดการมรดกของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสร้างสรรค์มากขึ้น ด้วยมุมมองแนวคิดที่เป็นระบบ จึงทำให้การจัดการมรดกเป็นเรื่องง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในเรื่องง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในเรื่องการวางแผนเกษียณให้ตัวเองหรือคู่สมรสก่อน จากนั้นจึงนำไปสู่การศึกษากฎหมายมรดก และปัญหาปลีกย่อยที่พบได้บ่อยๆ ในการจัดการมรดก พร้อมมีกรณีศึกษาให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สารบัญ
เรื่องที่ 1 ไม่ตรียมเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ...ลำบากแน่
เรื่องที่ 2 ใช้ไม่หมด...ก็ตกทอดเป็นมรดก แล้วอะไรบ้างที่เป็นมรดก
เรื่องที่ 3 ใครบ้างเป็นทายาทในการรับมรดก และได้คนละเท่าไร
เรื่องที่ 4 พินัยกรรมทำเองง่ายนิดเดียว แล้วทนายมักทำพินัยกรรมให้แบบไหน
เรื่องที่ 5 สิทธิในการรับมรดก เสียสิทธิได้ไหม
เรื่องที่ 6 เงินเธอ เงินฉัน เงินเรา และ หนี้เธอ หนี้ฉัน หนี้เรา
เรื่องที่ 7 จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตั้งผู้จัดการมรดก
เรื่องที่ 8 อีกหลายเรื่องราวที่ควรได้รู้
เรื่องที่ 9 มรดกสร้างได้ ไม่ต้องรอรวย
คำนิยม
ขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้ ที่ผู้เขียนบรรจงลำเลียงความรู้ที่ค่อนข้างยุ่งยาก ออกมาให้เราได้อ่านแบบชิลชิล และได้วางแผนกันแบบชิลชิลจริงๆ ก็เลยพอมีเวลามาเตือนสติตัวเองใหม่ว่า "ขณะยังดำรงชีวิต ควรลิขิตมรดกเรา แบ่งให้ลูกหลานเขาสบายใจสบายตัว"
-- วรรณี ควรสถาพร (จุง) --
CEO, บริษัทสถาพรมาเก็ตติ้ง จำกัด
มือปั้นแบรนด์ "คายาริ" (ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง)

เป็นหนังสือที่อธิบายถึงหลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับมรดก การรับมรดกและการจัดการมรดกที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางการเงินและการลงทุนว่าจะก่อให้เกิดผลในเรื่องมรดกอย่างไร จึงถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินอันเป็นมรดก ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของทายาทในมรดกที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
-- ประภาศ คงเอียด --
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

Write a review

Please login or register to review
Related Products