SAVE 21%

฿119 ฿150
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ISBN : 978-974-02-1114-3
Language : thai
Number of Pages : 194
File Size : 36.18 MB
ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร
การนำเสนอ "ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร" ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปกรรม
ผู้เขียน ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

การนำเสนอ "ศรีศิขเรศวร: ปราสาทพระวิหาร" ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งนี้ในอดีต โดยการย้อนยุคไปยังพุทธศตวรรษที่ 16 ที่ยังไม่มีเส้นเขตแดนไทยและกัมพูชา เพื่อการรับรู้ข้อมูลในลักษณะของการอธิบายและนำชมหลักฐานทางศิลปกรรมและจารึกที่ปรากฏอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านจะได้รับรู้ ทำความเข้าใจ ความเป็นมาและความสำคัญของปราสาทพระวิหารในฐานะตัวแทนของหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แท้จริงที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองหรือปัญหาระหว่างประเทศ

สารบัญ

1. สังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหาร
2. ปราสาทพระวิหาร : ความเข้าใจเบื้องต้นจากหลักฐานทางศิลปกรรม
3. ศิลปกรรมตามเส้นทางสู่ปราสาทประธาน
4. หลักฐานทางโบราณคดีที่พบรอบๆ ปราสาทพระวิหาร

Write a review

Please login or register to review
Related Products