SAVE 30%

฿206 ฿295
Type : Ebook
Publisher : สังคีต จันทนะโพธิ
Author : สังคีต จันทนะโพธิ
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 126
File Size : 1.37 MB
สี่สิบกว่าปีที่แล้วผืนแผ่นดินไทยของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช พรรณธรรมชาตินานาพันธุ์ บ้านป่าดงดอยบนภูสูงไม่เพียงแต่มีสัตว์ป่าน้อย ใหญ่ แต่ยังมีกลุ่มชนชาวดอยหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ซึ่งล้วนต่างก็มี ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย “เฒ่าภูเขา” เรื่องราวการผจญภัยในป่าดอยสูงซึ่งกลั่นกรองมา จากการเดินทางไปสัมผัสมาด้วยตนเองในชีวิตจริงของนักเขียนผู้มาก ประสบการณ์ของคุณตาสังคีต จันทนโพธิ เนื้อหาบางตอนชี้ให้เห็นถึงความ เลื่อมล้ําาระหว่างคนกลุ่มน้อยและผู้มีอิทธิพล การถูกกดขี่ข่มเหง ถูกรังแก ถูก เอารัดเอาเปรียบ ความยากจนข้นแค้นได้นําามาซึ่งการต่อสู้ปากกัดตีนถีบเพื่อ ความอยู่รอดของชีวิตและการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อผู้อ่านได้สัมผัสกับเรื่องราวในหนังสือเล่มน้ีแล้ว หวังใจไว้ว่าจะ ได้รับอรรถรสจากทุกตัวหนังสือในทุกบททุกตอน ทั้งสนุก ตื่นเต้น ลุ้นระทึก หรือตอนจบแบบที่ท่านคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

Write a review

Please login or register to review
Related Products