SAVE 28%

฿65 ฿90
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ทัศนีย์ จรรยาชูกุล,ปมุข ศิริอังกุล
ISBN : 9786160800711
Language : thai
Number of Pages : 125
File Size : 12.02 MB
นำเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีครอบครัวที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจหลักกฎหมาย กระบวนการ หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดยเฉพาะความเกี่ยวพันทางทรัพย์สินของสามีภรรยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเกี่ยวพันทางทรัพย์สินของสามีภรรยา ทั้งในเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรส

รวมถึงหลักเกณฑ์การดำเนินคดีครอบครัวด้วยตนเองว่ามีอย่างไรบ้าง นับตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับหลักเขตอำนาจศาล หลักการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอ กระบวนการดำเนินคดีอย่างคร่าวๆ ไปจนถึงการพิจารณาพิพากษาของศาล เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งไม่ว่าจะมีสถานะทางครอบครัวเป็นใครก็ตาม สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือ หรือเพื่อศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว ให้ทราบและเข้าใจกฎหมายต่างๆ อย่างเป็นระบบ หรือสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำคดีครอบครัวด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหรือต้องเสียเงินจ้างทนายความอีกต่อไป
สารบัญ
1. คดีครอบครัว:ความหมายและลักษณะของคดีครอบครัว...
2. เขตอำนาจศาล:ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี
3. คดีครอบครัว
4. การดำเนินคดีครอบครัว
5. ขั้นตอนหลังจากมีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอ

Write a review

Please login or register to review
Related Products