SAVE 29%

฿140 ฿198
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : บุญชัด เนติศักดิ์,รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
ISBN : 9745129372
Language : thai
Number of Pages : 398
File Size : 65.69 MB
ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1
พื้นฐานทฤษฏีที่ถูกต้องจนถึงขั้นปฏิบัติการซ่อม
ผู้เขียน บุญชัด เนติศักดิ์,รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

ทฤษฏีและปฏบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1 เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ได้รับความรู้อย่างเป็นการบวนการที่ต่อเนื่องตามลำดับขั้น โดยเริ่มจากพื้นฐานทฤษฏีที่ถูกต้องจนถึงขั้นปฏิบัติการซ่อม การอธิบายในภาคทฤษฏีใช้วงจรเครื่องรับโทรทัศน์หลายยี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันประกอบ ภาคปฏิบัติยังมีวิธีการปรับแต่ง และ ตัวอย่างการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำยี่ห้อ FAMILY PYRAMID แนะนำการวิเคราะห์จุดเสีย พร้อมชี้อาการเสียในวงจร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซ่อมจริงได้ทันที

สารบัญ

บทที่ 1 โทรทัศน์เบื้องต้น
บทที่ 2 หลักการทำงานาของเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำ
บทที่ 3 ระบบสายอากาศโทรทัศน์
บทที่ 4 จูนเนอร์เครื่องรับโทรทัศน์
บทที่ 5 วงจรขยายสัญญาณไอเอฟภาพรวม
บทที่ 6 วงจรดีเทกเตอร์สัญญาณภาพ
บทที่ 7 วงจรขยายสัญญาณภาพ
บทที่ 8 วงจรหลอดภาพ
บทที่ 9 วงจรเอจีซี
บทที่ 10 วงจรแยกสัญญาณซิงก์
บทที่ 11 วงจรหักเหทางแนวตั้ง
บทที่ 12 วงจรหักเหทางแนวนอน
บทที่ 13 ระบบเครื่องเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์
บทที่ 14 วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์
บทที่ 15 เครื่องมือและการปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์
บทที่ 16 หลักการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
บทที่ 17 ตัวอย่างการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products