SAVE 29%

฿140 ฿198
Type : Ebook
Author : บุญชัด เนติศักดิ์,รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
Publisher : SE-ED
ISBN : 9745129372
Language : thai
Number of Pages : 398
File Size : 65.69 MB
ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1 พื้นฐานทฤษฏีที่ถูกต้องจนถึงขั้นปฏิบัติการซ่อม ผู้เขียน บุญชัด เนติศักดิ์,รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ ทฤษฏีและปฏบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1 เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ได้รับความรู้อย่างเป็นการบวนการที่ต่อเนื่องตามลำดับขั้น โดยเริ่มจากพื้นฐานทฤษฏีที่ถูกต้องจนถึงขั้นปฏิบัติการซ่อม การอธิบายในภาคทฤษฏีใช้วงจรเครื่องรับโทรทัศน์หลายยี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันประกอบ ภาคปฏิบัติยังมีวิธีการปรับแต่ง และ ตัวอย่างการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำยี่ห้อ FAMILY PYRAMID แนะนำการวิเคราะห์จุดเสีย พร้อมชี้อาการเสียในวงจร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซ่อมจริงได้ทันที สารบัญ บทที่ 1 โทรทัศน์เบื้องต้น บทที่ 2 หลักการทำงานาของเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำ บทที่ 3 ระบบสายอากาศโทรทัศน์ บทที่ 4 จูนเนอร์เครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 5 วงจรขยายสัญญาณไอเอฟภาพรวม บทที่ 6 วงจรดีเทกเตอร์สัญญาณภาพ บทที่ 7 วงจรขยายสัญญาณภาพ บทที่ 8 วงจรหลอดภาพ บทที่ 9 วงจรเอจีซี บทที่ 10 วงจรแยกสัญญาณซิงก์ บทที่ 11 วงจรหักเหทางแนวตั้ง บทที่ 12 วงจรหักเหทางแนวนอน บทที่ 13 ระบบเครื่องเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 14 วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 15 เครื่องมือและการปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 16 หลักการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 17 ตัวอย่างการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ ภาคผนวก บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products