฿45
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : บก. รัตนา ภูมิพิทักษ์, บก. รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
ISBN : 9786162131554
Language : thai
Number of Pages : 31
File Size : 60.16 MB
เคล็ดลับ ความฉลาดกับวิทยาศาสตร์รอบตัว เด็กๆ เรียนรู้และสังเกตธรรมชาติรอบตัว สามารถแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รู้จักและเข้าใจธรรมชาติรอบตัว หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรได้ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้อ่าน เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งที่มีประโยชน์และผลกระทบจากธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

Write a review

Please login or register to review
Related Products