฿45
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : บก. รัตนา ภูมิพิทักษ์, บก. รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
ISBN : 9786162131547
Language : thai
Number of Pages : 32
File Size : 63.98 MB
เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สังเกตพืช
เคล็ดลับความฉลาดกับวิทยาศาสตร์รอบตัว เด็กๆ รู้จักส่วนประกอบของพืช รู้จักสังเกตลักษณะของพืช เรียนรู้ธรรมชาติของพืชและประโยชน์ของพืช
ผู้เขียน บก. รัตนา ภูมิพิทักษ์, บก. รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ

เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของพืช ลักษณะของพืช ธรรมชาติของพืช และประโยชน์ของพืช

Write a review

Please login or register to review
Related Products