SAVE 1%

฿1190 ฿1200
Type : Book
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน (หนังสือเล่ม)
Author : จ้าวกว่างเชา แปลโดย : อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และ ชาญ ธนประกอบ
ISBN : 9789740216889
Language : thai
Number of Pages : 320
เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปีที่พระราชวังต้องห้ามแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางสำนักพิมพ์พระราชวังโบราณ ร่วมกับกองงานวิจัยวัฒนธรรมและการออกแบบ (DESIGN AND CULTURAL STUDIES WORKSHOP) และกลุ่มงานย่อยวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีพระราชวังโบราณ จัดพิมพ์หนังสือ "ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม" โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนาจากมูลนิธิครอบครัวโรเบิร์ต เอช เอ็น โฮ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนอันสืบทอดมานานถึง 600 ปีภายในรั้วกำแพงสีแดงสูงตระหง่านของพระราชวังต้องห้าม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับและบริหารราชกิจของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิงทั้ง 24 พระองค์

"ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม" พลิกพระราชวังแห่งนี้ให้ฟื้นคืนชีวิตด้วยการจำลองภาพผู้คนที่เคยมีตัวตนอยู่จริงในพระราชวังแห่งนี้ ที่ซึ่งเมื่อ 600 ปีก่อนหน้าไม่มีปุถุชนคนใดอาจเอื้อมถึง โดยเล่าสารพันเรื่องราวผ่านสิ่งก่อสร้างแต่ละแห่งในพระราชวัง ตั้งแต่ภาพกว้างของผังสถาปัตยกรรมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ลงลึกไปจนถึงรายละเอียดยิบย่อยของอิฐ 1 ก้อน แจกันเขียนสี 1 ใบ หรือเครื่องเรือนโบราณ 1 ชิ้นรวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณและการใช้งานจริงในแต่ละยุคสมัย ชะตาชีวิตของเหล่าจักรพรรดิ พระมเหสี หรือพระสนมที่เคยอาศัยในแต่ละตำหนัก

ภาพความรุ่งโรจน์และเสื่อมสลายของ 2 ราชวงศ์สุดท้ายแห่งยุคศักดินาจีนโลดแล่นอยู่บนแผ่นกระดาษของ "ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม" บางเรื่องราวก็ยิ่งใหญ่จนขนลุกชัน บางเรื่องราวก็น่าเศร้าจนอดทอดถอนใจไม่ได้

แม้ผ่านมาร่วมร้อยปีที่ปราศจากราชวงศ์จีนประทับอยู่ในพระราชวังต้องห้าม แต่เมื่อทบทวนประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงอยู่ในหนังสือ เราก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่าครั้งหนึ่งอาณาจักรของโอรสสวรรค์เคยสูงส่งเกรียงไกรเพียงใดในใต้หล้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products