฿89
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
ISBN : 5522300035728
Language : thai
Number of Pages : 178
File Size : 14.88 MB
ไขข้อข้องใจที่โยงใยอยู่กับศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรมต่อเหตุการณ์เรื่องราวรอบๆ ตัวในสังคมพุทธๆ ผีๆ เป็นสิ่งที่ควรพินิจพิเคราะห์ให้ลึกไปกว่าการออกความเห็นตามจารีตรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทยแบบดึกดำบรรพ์
สารบัญ
- คำนำเสนอ มุกหอม วงษ์เทศ
- ท่าทีต่อชีวิต
- ท่าทีชาวพุทธต่อสินค้าไข่และเชื้อ
- เปรต
- ลัทธฺ พิธีสุพรรณกัลยา
- เอ็นดูหรือเห็นแก่ตัว
- เมตตาแต่ไม่กรุณา
- สองมุมของการโกงคนโกง
- ศีล ธรรม ของการขายเสียง
- พรมแดนของศาสนา
- ศาสนาของเสียงและศาสนาของความเงียบ
- พระพุทธเจ้าคยละองค์
- หลวงพ่อเพี้ยน
- สิวลีงค์กลางสวน
- กรรมของสังคม
- เข้าวัดเข้าวา
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review