SAVE 20%

฿279 ฿350
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ISBN : 9789740202585
Language : thai
Number of Pages : 546
File Size : 9.03 MB
ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ
เรื่องราวความเป็นมา เบื้องหลังชื่อเสียงเรียงนาม ของถนนหนทาง คลอง สะพาน และวัดวาอารามทั่วกรุงเทพมหานคร
ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

รวบรวมประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้งถนนหนทาง คลอง สะพาน ท่า วัด ฯลฯ ที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครจำนวนกว่าร้อยแห่ง และเรียบเรียงไว้อย่างย่อและง่ายต่อการศึกษา เสมือนได้ช่วยจดจำความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมืองไว้เป็นหลักฐานอีกทางหนึ่ง และการศึกษาเบื้องหลังชื่อเหล่านี้ ผู้อ่านจะได้เห็นสภาพสังคม เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของชาวเมืองสมัยก่อน เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการเลือกถิ่นฐานการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ถาวรวัตถุและตั้งชื่อให้สอดคล้องกัน จึงนับเป็นสาระที่น่ารู้น่าสนใจอย่างยิ่ง
สารบัญ
- ถนนวิทยุ
- ถนนพาหุรัด ถนนอุรุพงษ์ ถนนอุณากรรณ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ถนนตรีเพชร
- ถนนสุขุมวิท
- ถนนพัฒน์พงษ์
- ถนนสิบสามห้าง
- ถนนเศรษฐศิริ
- ถนนเจ้าฟ้า
- ถนนสี่พระยา
- ถนนอังรี ดูนังต์
- ถนนสุรวงศ์ ถนนเดโช
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review