SAVE 15%

฿179 ฿210
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ISBN : 9789740214113
Language : thai
Number of Pages : 282
File Size : 13.32 MB
ทวารวดีในอีสาน
อีสานมิได้มีเพียง "เขมร" หรือ "ลาว" เเต่ยังมี ทวารวดีในอีสาน
ผู้เขียน ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

หากกล่าวถึงภาคอีสาน ผู้คนมักจะถึงวัฒนธรรมเขมรที่เข้ามาแทรกซึมกลุ่มอีสานล่าง และวัฒนธรรมลาวที่เข้ามาแทรกซึมกลุ่มอีสานบน แต่แท้จริงแล้วภูมิภาคอีสานยังมีวัฒนธรรมที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอีสานบนและล่างอยู่คือ "ทวารวดี" ทวารวดีในอีสาน จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของวัฒนธรรมแห่งนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากทวารวดีในภาคกลาง และวัฒนธรรมเขมร อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมทวารวดีในอีสานเป็นเช่นไร มีคำตอบรออยู่ในเล่มนี้แล้ว!
สารบัญ
บทนำ คำจำกัดความเเละข้อสับสนของคำว่า "ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
1. เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. พุทธศาสนาแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เอกลักษณ์เเละความสัมพันธ์กับทวารวดีภาคกลางเเละเขมร : มุมมองผ่านพุทธศิลป์
4. ความหมายเเละความเชื่อของใบเสมาทวารดี

Write a review

Please login or register to review