SAVE 19%

฿149 ฿185
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ
ISBN : 9789740200048
Language : thai
Number of Pages : 202
File Size : 15.03 MB
ภัยฝรั่ง สมัยพระนั่งเกล้าฯ
เนื้อหาภายในเล่มเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมรับมือกับชาติตะวันที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นทั้งทางด้านการค้า วิทยาการความรู้ และทางด้านการทหาร ซึ่งเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้สนใจที่จะศึกษาได้เข้าใจในประวัติศาสตร์ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยได้ดีมากขึ้น
สารบัญ
1. บทนำ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. พระราชกรณียกิจ ในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
4. พระราชกรณียกิจในการวางรากฐานด้านสังคมและวัฒนธรรม
5. บทสรุป

Write a review

Please login or register to review