SAVE 28%

฿179 ฿250
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ส.พลายน้อย
ISBN : 9786160025176
Language : thai
Number of Pages : 210
File Size : 28.61 MB
กระยานิยาย
สารพัดเรื่องราวน่ารู้จากรอบ ๆ สำรับ
ผู้เขียน ส.พลายน้อย

เรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์เสมอมา มนุษย์เกิดมีขึ้นได้ในโลกนี้ ก็เพราะการกินนี่เอง เมื่อมนุษย์ต้องกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป มนุษย์ก็สร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินขึ้นมามากมาย เท่าที่ปรากฏมาในประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวแปลกๆ น่าสนุก น่ารู้เกี่ยวกับการกินมากมาย ในหนังสือเล่มนี้ ส. พลายน้อย ได้ค้นและเขียนเรื่องอาหารและการกินมาให้เราอ่านตั้งแต่สมัยเริ่มมีมนุษย์ มาจนถึงวิธีทำข้าวคลุกกะปิของรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เรื่องพระเจ้าอยู่ทองเสวยเหล็ก มาจนถึงเรื่องข้าวมันสีดอกอัญชันของชาววัง และอื่นๆ อีกสารพัดเรื่อง ที่จะทำให้ผู้อ่านกินข้าวได้อย่างเอร็ดอร่อยและรอบรู้ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องราวของ "กระยา" คือ เครื่องกิน, ของใช้ ที่ทั้งมีให้เห็นทั่วไปและหายากในปัจจุบัน โดย ส. พลายน้อย ใช้ลีลาทางภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย เพลิดเพลิน และได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจากการศึกษาจนตกผลึกของผู้เขียน และยังมีข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครบถ้วนสมบูรณ์ที่ทรงคุณค่าและหาอ่านได้ยากยิ่ง ด้วยเหตุผลประการทั้งปวง "กระยานิยาย" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน และยกให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้อ้างอิง สืบค้น และสืบสานรักษาต่อไปในอนาคต
สารบัญ
- ต้นเรื่องการกิน
- กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย
- น้ำพริก-ข้าวคลุกกะปิ
- กะปิเป็นเหตุ
- ข้าวต้ม
- เลเพลาดพาด
- คำถามที่ตอบไม่ได้
- แกง
- ข้าวแกง
- รู้ก็ชาม ไม่รู้ก็ชาม
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review